Jordskruv

  • excavator earth auger

    grävmaskin jordskruv

    Kritisk infästning för stängsel, landskapsarkitektur, trädplantering, vältråkig, grundhögar och så vidare. Enkel montering och demontering för grävmaskiner från 1,5 till 40 ton.