Företagskultur

Team

Talangidé

Folkorienterade, människor kan utnyttja sina talanger på bästa sätt här

Kvalitetsidé

Standard först, kundtillfredsställelse för alltid

Utvecklingsidé

Innovationssynergi , Hållbar utveckling

Att fostra talanger med en karriär, samla talanger med miljön, motivera talanger med mekanismer och säkerställa talanger med politik;

Placera rätt personer i rätt positioner, rätt personer att göra rätt saker; ta sig själv som den första personen som är ansvarig för problemet, göra allt för att lösa problemet och ge feedback i rätt tid om resultaten av problemet;

Strikt följa branschstandarder, strikt kontrollera produktionsprocessen och driftsspecifikationerna;

Kunderna först, ta kundnöjdhet som mål för strävan, utöka företagets varumärkeseffekt; ta innovation som den drivande kraften överleva av kvalitet, söker vinn-vinn genom service;

organizational-structure