Händelsens krönika

events

2009

 Företag etablerat och HMB varumärkesregistrerat.

2010

Utrikeshandelsavdelningen inrättades började HMB åka till hela världen.

2012

Det årliga produktionsvärdet översteg 1,66 miljoner USD.

2014

Full täckning av HMB 350-HMB1950 nådde den inhemska HMB-beläggningsgraden en ny hög nivå.

2015

Hög- och ny teknikindustri godkändes.

2017

Undertecknad ny HMB-agent i Polen, Austrilia, Storbritannien, Mexiko, Frankrike, Qatar.

2018

Färdig ny modell HMB2000, HMB2050 och HMB2150.

2019

Utländska och inre totala försäljningsbelopp uppgick till 15 miljoner USD.

2020

HMB-produkter nådde mer än 80 coutries.